ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
 
นายจรูญ อินไข
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
image
นางสาวศิริวรรณ จันทร์เจริญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
image
นายไชยยา สุริยะจันทร์
หัวหน้างานการเงิน
image
นางทิพวรรณ สุริยะจันทร์
หัวหน้างานบุคลากร
image
นายภูษิต จันทร์ทอง
หัวหน้างานอาคารสถานที่
image
นางสาวปิยะพร ปิ่นสุวรรณ
หัวหน้างานพัสดุ
image
นางสาวกุสุมา จันทร์ตรี
หัวหน้างานการบัญชี
image
นางสาวอภิญญา กุนสุนทรธรรม
หัวหน้างานทะเบียน
image
นางสาวอธิติมา รอดประสิทธิ์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
image
นายนันท์นภัส สกุลราษฎร
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ฝ่ายวิชาการ
image
นายพลภัทร เลาหสูต
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
                                 
 
                                 นางสุรินทร์ พรหมชนะ                                  
                  หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล                  
image
นายสมชาย  คารมย์
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน
image
นางศรณีย์  เนตรกระจ่าง
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 
image
นางสาวศุจีภรณ์  กลั่นสนิท
หัวหน้างานสื่อการเรียน การสอน
image
นางสาวนันท์นภัส  เก่งกล้า
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
image
นายพลภัทร  เลาหสูต
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
image
นางสาวจิราพร  ทองเนาวรัตน์
หัวหน้างานกิจกรรม
image
นายภคพัส  เหล่าวัฒนวรรณ
หัวหน้างานปกครอง
image
นายสุพจน์  เฉลิมกลิ่น
หัวหน้างานโครงการพิเศษและชุมชน
image
นางประดับพร  ดาวเรือง
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
image
นายพงษ์ศักดิ์  พบสุภาพ
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
image
นางสาวจุไรรัตน์  ปิ่นเวหา
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
image
นายวีรวัฒน์  สวัสดิ์สุข
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
image
นางสาวอภิรดี  ชื่นชมบุญ
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
image
นายนพดล  หิมะรัตน์
หัวหน้างานความร่วมมือ
image
นายดำรงค์  ศรีบัว
หัวหน้างานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
image
นางสาวลำพูน  ศรีจันทร์อ่อน
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
image
นางสาวพรธิยา  ประกาศคุณธรรม
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
image
นางสาวกุสุมา  จันทร์ตรี
หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ

บุคลากรสายสนับสนุน

image
นางสาวสุพัตรา  ญาติบรรทุง
เจ้าหน้าที่งานบัญชี
image
นางจิดาภา  หิรัญ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
image
นางสาวนฤชล  เล็กยินดี
เจ้าหน้าที่งานการเงิน


image
นางสาวรุจิกาญจน์  จิรกรไพบูลย์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
image
นางสาวทิพวรรณ  มีถาวร
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
image
นางสาวชลธิชา  เกษมจิต
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
image
นายลออ  ชอ้อนชม
พนักงานขับรถ
image
นายสุรศักดิ์  จันทร์ทอง
นักการภารโรง
image
นายเรือง โพธิ์นิยม
นักการภารโรง
image
นางวิไล  พุ่มพร
นักการภารโรง
image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้