Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

มุมคอมพิวเตอร์
บทความคอมพิวเตอร
Graphic Design
ภาษา ASP
ภาษา PHP
เช็คราคาคอมพิวเตอร์
ทิปคอมพิวเตอร
ศูนย์ข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดโปรแกรม
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ผลงานดีเด่น    # สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2553     # นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2554     # รางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ “หน่วยองค์การวิชาชีพ” 2 ปีซ้อน 2555-2556    # ผ่านการประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ. ปี 2556 ในระดับคุณภาพ ดีมาก      # นายธนชัย คงมั่น  นักศึกษาสาขางานเทคนิคยานยนต์ ระดับ ปวส.1  ผ่านการคัดเลือกโครงการฝึกงานต่างประเทศของ สอศ.ได้อันดับที่ 2 ของนักศึกษาทั่วประเทศ ไปฝึกงานที่ประเทศบรูไน ดารุสซาราม ปี 2556    # โล่ประกาศเกียรติคุณ “สถานศึกษาดีเด่นในการพัฒนา นวัตกรรมอาชีวศึกษา โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556”   # เกียรติบัตร “สถานศึกษาที่จัดทำรายงานผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางแก้ไขการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา มีคุณภาพดีเด่น  ประจำปีงบประมาณ 2556”     # ผ่านการคัดเลือก 20 ทีมสุดท้ายโครงการ “ปัญญาชนคนทำดี” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ ของมูลนิธิเอสซีจี บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) 2556    # ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีจัดทำโครงการถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน ภายใต้โครงการของคลีนิคเทคโนโลยี 2 ปีซ้อน 2555-2556 # สถานศึกษาจัดการอาชีวศึกษาะบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ระดับ 4 ดาว 2 โมเดล ประจำปีการศึกษา 2556 # ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงการต่างประเทศ โครงการอาสู้ Flood จำนวน 2 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2556 # สถานศึกษาคุณภาพระดับดีมาก ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปีการศึกษา2554-2555 # เชิญชม สกู๊บพิเศษ นศ ทวิภาคีของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)ออกรายการ เจาะใจ ร่วมกิจกรรม CSR กับ บริษัท ปูนซีเมนตืไทย SCG คืนนี้เวลา 22.00น. ช่อง 5
ผอ.เป็นประธานในพิธีกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ของกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ดูรายละเอียด
คุณไพบูลย์ อังคณากรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)  ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ด้านควบคุมและจำหน่าย ระบบไฟฟ้าที่ใหญที่สุดในประเทศไทย ห้การต้อนรับและบรรยายให้กับผู้อำนวยการและครูแนะแนว รายละเอียดเพิ่มเติม
นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการ "พัฒนาการแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษาตอนต้นที่เชื่อมโยง กับอาชีวศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม
วันนี้ช่วงบ่าย ผอ.เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษโครงการเตรียมความพร้อม ในด้านต่างๆที่สำคัญและเกี่ยวข้องให้กับนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพ รายละเอียดเพิ่มเติม
ผอ.ประทีป จุฬาเลิศเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาของนักเรียนภายหลัง จากการฝึกงานกับสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อรับฟังผลการฝึกงานพัฒนาการของนักเรียน รายละเอียดเพิ่มเติม
วิทยาลัยนำนักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรมโครงการ "หมู่บ้านรักษาศิลห้า" ณ วัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รายละเอียดเพิ่มเติม
วันนี้วิทยาลัยจัดกิจกรรมต่างๆตามโครงการ "รู้รักภาษาไทย เชิดชูครูกลอนสุนทรภู่ มุ่งหน้าสู่อาเซียน" และโครงการ "วันวิทยาศาสตร์" ประจำปีการศึกษา 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) เป็นเจ้าภาพหลักจัดประชุมจัดทำ (ร่าง) กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์ฯ และการเชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบการ รายละเอียดเพิ่มเติม
วันนี้วันแม่. วันที่ 12 ส.ค. 2558 ผู้อำนวยการ ประทีป จุฬาเลิศเป็นประธานในพิธีนำคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ,รัฐวิสาหกิจและองค์กรต่างๆและประชาชน รายละเอียดเพิ่มเติม
"การสร้างโอกาส การให้โอกาส การได้รับโอกาส" วันนี้ในช่วงบ่าย ผอ.ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองของนักเรียนที่มี ผลการเรียนต่ำเ รายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดการอาชีวศึกษาระบบ วิภาคี การนิเทศการฝึกอาชีพถือว่ามี ความสำคัญมากเพราะว่านักศึกษาที่ไป ฝึกอาชีพกับ สถานประกอบการไกลๆ รายละเอียดเพิ่มเติม
วิทยากรบรรยายการจัดทำแผนการฝึกอาชีพ ร่วมกับ ผอ.กมล ชุ่มเจริญ ผอ.วท.บ้านค่าย ให้กับครูนิเทศและครูฝึกจากสถานประกอบการของสถานศึกษา และสถานประกอบการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ผอ. ลงนามความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสาขาช่างเชื่อม ช่างกลโรงงาน กับ บริษัท ขวานทองฟิทติ้งซ์ จำกัด รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียน รายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การเรียน รายละเอียด

ขอเชิญร่วมกิจกกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เวลา 12.00-13.00 น. ณ วัดบางพระ และ วัดกลางบางพระ

แบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ(ร่าง)ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 รายละเอียด

ผลการประเมินภายนอกรอบสาม รายละเอียด

ใบรับรองการฝึกงานของนักศึกษาฝีกงานสามารถ Download ได้ที่นี่


โทรแจ้ง 1579

 
Free Clock  
Free Clock <

 

Web Design Factory
web-design-factory.net
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) เลขที่ 18 หมู่ที่ 2 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โทร. 034-277081 โทรสาร 034-277082 www.bkf.ac.th Webmaster:งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ