คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
VTR นำเสนอวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

การประเมินองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ประจำปีการศึกษา 2565
งานพัสดุ สิ่งก่อสร้าง

**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์วิทยบริการ 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารวิทยบริการ ๒ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งานบัญชี

รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2565
งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ
แบบรายงานผลิตผลของสถานศึกษา (สผ.5)