คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
VTR นำเสนอวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

การประเมินองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ประจำปีการศึกษา 2565
ไม่พลาดทุกข่าวสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัย คลิกที่นี่

ร่างประกาศ  และร่างเอกสาร ประกวดราคา จ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์วิทยบริการ ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖

๑) ร่าง ประกาศ ประกวดราคา จ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์วิทยบริการ ๒ ชั้น  ๑ หลัง

๒) ร่าง เอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์วิทยบริการ ๒ ชั้น ๑ หลัง

๓) ขอบเขตงานจ้างก่อสร้าง (Terms of Reference : TOR)   อาคารศูนย์วิทยบริการ ๒ ชั้น ๑ หลัง

๔) ราคากลาง งานก่อสร้าง อาคารศูนย์วิทยบริการ

๔.๑) ปร. ๕ งานก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ
๔.๒) ปร.๔ งานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ