Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

-แผนกเชื่อมโลหะ

-แผนกไฟฟ้ากำลัง

-แผนกการโรงแรม

-แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-แผนกเครื่องมือกล

-แผนกช่างยนต์

-แผนกบัญชี

-แผนกอิเล็กทรอนิกส์

 

มุมคอมพิวเตอร์
บทความคอมพิวเตอร
Graphic Design
ภาษา ASP
ภาษา PHP
เช็คราคาคอมพิวเตอร์
ทิปคอมพิวเตอร
ศูนย์ข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดโปรแกรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ผลงานดีเด่น    # สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2553     # นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2554     # รางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ “หน่วยองค์การวิชาชีพ” 2 ปีซ้อน 2555-2556    # ผ่านการประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ. ปี 2556 ในระดับคุณภาพ ดีมาก      # นายธนชัย คงมั่น  นักศึกษาสาขางานเทคนิคยานยนต์ ระดับ ปวส.1  ผ่านการคัดเลือกโครงการฝึกงานต่างประเทศของ สอศ.ได้อันดับที่ 2 ของนักศึกษาทั่วประเทศ ไปฝึกงานที่ประเทศบรูไน ดารุสซาราม ปี 2556    # โล่ประกาศเกียรติคุณ “สถานศึกษาดีเด่นในการพัฒนา นวัตกรรมอาชีวศึกษา โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556”   # เกียรติบัตร “สถานศึกษาที่จัดทำรายงานผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางแก้ไขการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา มีคุณภาพดีเด่น  ประจำปีงบประมาณ 2556”     # ผ่านการคัดเลือก 20 ทีมสุดท้ายโครงการ “ปัญญาชนคนทำดี” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ ของมูลนิธิเอสซีจี บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) 2556    # ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีจัดทำโครงการถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน ภายใต้โครงการของคลีนิคเทคโนโลยี 2 ปีซ้อน 2555-2556 # สถานศึกษาจัดการอาชีวศึกษาะบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ระดับ 4 ดาว 2 โมเดล ประจำปีการศึกษา 2556 # ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงการต่างประเทศ โครงการอาสู้ Flood จำนวน 2 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2556 # สถานศึกษาคุณภาพระดับดีมาก ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปีการศึกษา2554-2555 # เชิญชม สกู๊บพิเศษ นศ ทวิภาคีของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)ออกรายการ เจาะใจ ร่วมกิจกรรม CSR กับ บริษัท ปูนซีเมนตืไทย SCG คืนนี้เวลา 22.00น. ช่อง 5
 
วิทยาลัยฯ ทำพิธีวางพานพุ่มเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  12 สิงหามหาราชินี รายละเอียด
ผอ. เป็นประธานเปิดงาน การอบรมลูกเสือวิสามัญ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ของอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม รายละเอียด
ผอ. นำเสนองานวิจัยทางการศึกษาเรื่องการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ณ ห้องประชุม รร.รอยัล ไดมอนส์ จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียด
ผอ. เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การประเมินผลตามสภาพจริง การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รายละเอียด
ผอ. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รายละเอียด
ผอ. ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากบริษัทเซ็นทรัลเรสเตอรองส์ จำกัด ที่เข้าพบเพื่อปรึกษาหาแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกัน รายละเอียด
ผอ. เป็นประธานเปิดงาน วิชาการปริทัศน์ “เทิดไท้องค์ราชินี” ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม รายละเอียด
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ได้รับมอบหมายจากศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียด
วิทยาลัยฯ ร่วมกับอำเภอนครชัยศรีฝ่ายป้องกันฯ ฯ ทำการตรวจฉี่นักเรียนนักศึกษากลุ่มเสี่ยง เพื่อหาทางป้องกันและปรามสู่การเยียวยารักษาบำบัดต่อไป รายละเอียด
วิทยาลัยฯ รับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด โดยมีคณะกรรมการจากคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม รายละเอียด

 

นักเรียนสาขาวิชาช่างยนต์ 2 คนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม เข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิโตโยต้า รายละเอียด
ผู้อำนวยการ ประทีป จุฬาเลิศ นำนาย กิตติภพ แดงพูนผล  นักศึกษา ปวส. สาขางานติดตั้งไฟฟ้าที่ฝึกอาชีพกับบริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิส รายละเอียด
ผู้อำนวยการ ประทีป จุฬาเลิศ นำคุณสมชาย สถาพรชัยสิทธิ์ Senior Expert บริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมกับ คุณพิพัฒน์ ลีตระกูลวรรณา กรรมการผู้จัดการ บริษัท มุ้ยฮวดมอเตอร์เซลล์ จำกัด รายละเอียด

ผลการประเมินภายนอกรอบสาม รายละเอียด

วิทยาลัยได้จัดโครงการรู้รักภาษาไทยเชิดชูครูกลอนสุนทรภู่ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาท่านใด ที่สนใจเข้าร่วมตามวันและเวลดังกล่าว

นักเรียน นักศึกษาคนใดสนใจเข้าร่วม กิจกกรรม บางแก้วฟ้าสน้างผู้นำ รวมพลังสร้างสรรค์ยึดมั่นทำความดี หลีกหนีคอรัปชั่น ในวันที่ 15-17 สิงหาคม 2557 ณ วาสนาดีแคมป์ จังหวัดราชบุรี

ชมรม ปวช 2 การบัญชีได้จัดโครงการการบัญชีร่วมใจปลูกผักปลอดสารพิษตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดจำหน่ายผักปลอดสารพิษให้แก่ผู้ที่สนใจในวันที่ 20 ส.ค. 2557 เวลา 08.30 น. ณ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพร ชัยมงคล พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00 น.09.00 น.

นักเรียน นักศึกษา ชมรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้จัดทำโครงการจัดทำสื่อการเรียน การสอน สำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้โปรแกรมกราฟฟิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศจากชมรมริบบิ้นหรรษา ดูรายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศจากชมรมทางชมรมศิลปะได้จัดกิจกรรมประกวดภาพวาด ดูรายละเอียดได้ที่นี่

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
ได้จัด "โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน อ.ช.ท. และ อธท."
หน่วย วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า ประจำปีการศึกษา 2557 ดูรายละเอียดได้ที่นี่

ประชาสัมพันธ์โครงการ fix It Center ประจำปีการศึกษา 2557

ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2557- 27 กรกฎาคม 2557 ทุกวันเสาร์และอาทิตย์

ร่วมกับ เทศบาลตำบลลำพญา,องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู และ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแฝก

"บริการถึงที่..........ซ่อมฟรีถึงบ้าน"

วิทยาลัยได้จัดโครงการ Developing English For Teacher to AEC. ณ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2557

ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2557

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสาธิตทรานสดิวเซอร์ครั้งที่ 4

- ประกาศสอบราคาครั้งที่ 4 รายละเอียด

- เอกสารสอบราคาครั้งที่ 4 รายละเอียด

- spec ชุดทรานสคิวเซอร์ ครั้งที่ 4 รายละเอียด

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 เข้าร่วมโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 และโครงการปฐมนิเทศสมาชิกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557ณค่ายวังสวนแก้วจังหวัดสุพรรณบุรี

ใบรับรองการฝึกงานของนักศึกษาฝีกงานสามารถ Download ได้ที่นี่


โทรแจ้ง 1579

 
Free Clock  
Free Clock <

 

Web Design Factory
web-design-factory.net
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) เลขที่ 18 หมู่ที่ 2 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โทร. 034-277081 โทรสาร 034-277082 www.bkf.ac.th Webmaster:งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ