Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

-แผนกเชื่อมโลหะ

-แผนกไฟฟ้ากำลัง

-แผนกการโรงแรม

-แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-แผนกเครื่องมือกล

-แผนกช่างยนต์

-แผนกบัญชี

-แผนกอิเล็กทรอนิกส์

 

มุมคอมพิวเตอร์
บทความคอมพิวเตอร
Graphic Design
ภาษา ASP
ภาษา PHP
เช็คราคาคอมพิวเตอร์
ทิปคอมพิวเตอร
ศูนย์ข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดโปรแกรม
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ผลงานดีเด่น    # สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2553     # นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2554     # รางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ “หน่วยองค์การวิชาชีพ” 2 ปีซ้อน 2555-2556    # ผ่านการประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ. ปี 2556 ในระดับคุณภาพ ดีมาก      # นายธนชัย คงมั่น  นักศึกษาสาขางานเทคนิคยานยนต์ ระดับ ปวส.1  ผ่านการคัดเลือกโครงการฝึกงานต่างประเทศของ สอศ.ได้อันดับที่ 2 ของนักศึกษาทั่วประเทศ ไปฝึกงานที่ประเทศบรูไน ดารุสซาราม ปี 2556    # โล่ประกาศเกียรติคุณ “สถานศึกษาดีเด่นในการพัฒนา นวัตกรรมอาชีวศึกษา โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556”   # เกียรติบัตร “สถานศึกษาที่จัดทำรายงานผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางแก้ไขการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา มีคุณภาพดีเด่น  ประจำปีงบประมาณ 2556”     # ผ่านการคัดเลือก 20 ทีมสุดท้ายโครงการ “ปัญญาชนคนทำดี” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ ของมูลนิธิเอสซีจี บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) 2556    # ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีจัดทำโครงการถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน ภายใต้โครงการของคลีนิคเทคโนโลยี 2 ปีซ้อน 2555-2556 # สถานศึกษาจัดการอาชีวศึกษาะบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ระดับ 4 ดาว 2 โมเดล ประจำปีการศึกษา 2556 # ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงการต่างประเทศ โครงการอาสู้ Flood จำนวน 2 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2556 # สถานศึกษาคุณภาพระดับดีมาก ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปีการศึกษา2554-2555 # เชิญชม สกู๊บพิเศษ นศ ทวิภาคีของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)ออกรายการ เจาะใจ ร่วมกิจกรรม CSR กับ บริษัท ปูนซีเมนตืไทย SCG คืนนี้เวลา 22.00น. ช่อง 5
คณะผู้บริหารและทีมงานจากโรงเรียนมัธยม รร.บางเลนวิทยา, รร.บ้านหลวงวิทยา, รร.แหลมบัววิทยา, รร.วัดศรีษะทอง, รร.บ้านบางปลาจังหวัดนครปฐม มาร่วมประชุมโครงการเรียนร่วมมัธยม-อาชีวศึกษากับวิทยาลัย รายละเอียดเพิ่มเติม
วันนี้วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ปฐมนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคีกลุ่มที่มาจากสถานประกอบการต่าง ๆ ที่มาศึกษาใน ทุกวันอาทิตย์ เป็นเวลา 3 ปีและ 2 ปี สำหรับ ระดับ ปวช.และ ปวส. ตามลำดับ รายละเอียดเพิ่มเติม
นนี้วิทยาลัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน" ให้กับคณะครูอาจารย์โดยมี ดร.กาญจนา วัฒายุวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยจากสถาบันพัฒนาผู้บริหาร กระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นวิทยากร รายละเอียดเพิ่มเติม
วันนี้ทีมงานของวิทยาลัยนำนักศึกษาสาขางานเทคนิคยานยนต์ ระบบทวิภาคีระดับชั้น ปวส.1 เข้าร่วมการคัดเลือกเข้าโครงการฝึกอาชีพกับบริษัท BMW. รายละเอียดเพิ่มเติม
วันนี้ช่วงบ่ายวิทยาลัยนำแกนนำนักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรมอบรม โครงการ "เยาวชนอาสารักษาดินแดน" ของจังหวัดนครปฐม โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ุ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน รายละเอียดเพิ่มเติม
วิทยาลัยฯดำเนินการสอนวิชาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดสารเสพติดแบบสมัคร ใจในวิชาชีพต่างๆ รายละเอียดเพิ่มเติม

วันนี้ในช่วงบ่ายผอ.ประทีป จุฬาเลิศและ ผอ.นิติ นาชิต ผอ. วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีและทีมงานให้การต้อนรับคุณธีรพงษ์ สุนทรชัยนาคแสง ผอ.ศูนย์พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และคุณมงคลภัทร์ ธำรงสินสุวรรณ ผจก.ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ "กลุ่มบริษัทเกษม" มาร่วมประชุมและชี้แจง รายละเอียดเพิ่มเติม
วันนี้ประชุมผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2,3 และระดับชั้น ปวส.2 ปีการศึกษา. 2558. ท่ามกลางบรรยากาศของความมุ่งมั่นตั้งใจในการใช้ชีวิตอย่างมีจิตสำนึก รายละเอียดเพิ่มเติม
นักศึกษาระบบทวิภาคีคนเก่งของวิทยาลัย ได้แก่ นายธนกฤต ดอกไม้หอม นักศึกษา ปวส.2 สาขาเทคนิคยานยนต์ที่ฝึกอาชีพกับบริษัท BMW รายละเอียดเพิ่มเติม
14 พฤษภาคม 2558 ครูพลภัทร เลาหสูต หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า นำนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 จำนวน 25 คน เข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประจำปี 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม
ประมวลภาพการปฐมนิเทศและกิจกรรมการอบรม คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา. 2558. ณ. หอประชุมของวิทยาลัยฯท่ามกลางบรรยากาศของความมุ่งมั่นตั้งใจให้ ความร่วมมือ กันของผู้เกี่ยวข้องด้วยความเข้าใจและตระหนักร่วมกันที่จะร่วมกัน ทำหน้าที่ ของสถานศึกษาหน้าที่ของผู้ปกครองที่ดีร่วมสร้างเครือข่าย ทางการศึกษา รายละเอียด
ทีมงานอันเข้มแข็งและพรั่งพร้อมของคณะครูและ นักเรียนของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) เข้าร่วมอบรมโครงการ "แกนนาสถานศึกษาธรรมาภิบาล" รุ่นที่ 4 รายละเอียด

ผลการประเมินภายนอกรอบสาม รายละเอียด

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้ารับสมัครครูช่างยนต์ 1 อัตรา สนใจมาสมัครได้ตั้งแต่ 20-22 พฤษภาคม 2558 ดูรายละเอียด

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องส้วม ตามโครงการการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 2558 ในระยะ 3 เดือนแรก

ชมรมช่างยนต์ ได้จัดโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าแผนกช่างยนต์ ในช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริเวณด้ายหน้าแผนกช่างยนต์ วิทยาลยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

- ประกาศสอบราคาห้องน้ำ-ห้องส้วม ดูรายละเอียด

- เอกสารสอบราคาห้องน้ำห้องส้วม ดูรายละเอียด

- ปร4 งานปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วดูรายละเอียด

- ปร5 งานปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม ดูรายละเอียด

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า ร่วมกับ แผนกเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล ปวช.2 จัดโครงการ จิตอาสาช่างกล ร่วมเก็บขยะรักษาสิ่งแวดล้อม ขึ้น ใน วันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2557 ณ บริเวร รอบ ๆ วิทยาลัย ดูรายละเอียด

แจ้งนักศึกษาทวิภาคีสามารถ download แบบฟอร์ม แฟ้มสะสมผลงานกรอกข้อมูลแล้ว ปริ๊นออกมาใส่แฟ้ม พร้อมด้วยใส้แฟ้ม

ส่วนตัวแฟ้มและใส้แฟ้มสามารถหาซื้อได้ที่ทางวิทยาลัยเท่านั้นโดยที่ทางงานการค้าได้จัดไว้ให้ ส่วนราคาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้นักศึกษาระบบทวิภาคีสามารถ download ตัวอย่างแบบฟอร์มไปดูวิธีการพิมพ์ให้ถูกต้อง นักศึกษาทุกคนต้องมีแฟ้มสะสมผลงานคนละ 1 เล่มเพื่อรับการประเมินปลายภาคเรียน 1/2557 ให้นักศึกษานำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามหัวข้อในแฟ้มสะสมผลงาน ส่งที่ครูที่ปรึกษา ในสัปดาหืสุดท้ายของการเรียนการสอน เพื่อที่ครูที่ปรึกษาจะได้นำมาประเมินต่อไป

****หมายเหตุ รูปติดแฟ้มสะสมผลงานห้ามใส่หมวก แว่นตาดำ ต้องเป็นรูปหน้าตรง แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา

****ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงาน....Downlad ได้ที่นี่

ชมรมการโรงแรมได้จัดจำหน่ายไอติมฟรุ้งฟริ้งขึ้น ที่หน้าแผนกการโรงแรม ในราคา 2 แท่ง 5 บาท ทุกวันจันทร์ และ วันศุกร์ ในเวลา 10.30 - 13.00 น.

ประกาศรับสมัครงานจากบริษัท racer ดูรายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศรับสมัครงานจากบริษัท marc ดูรายละเอียดได้ที่นี่

 

 

ใบรับรองการฝึกงานของนักศึกษาฝีกงานสามารถ Download ได้ที่นี่


โทรแจ้ง 1579

 
Free Clock  
Free Clock <

 

Web Design Factory
web-design-factory.net
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) เลขที่ 18 หมู่ที่ 2 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โทร. 034-277081 โทรสาร 034-277082 www.bkf.ac.th Webmaster:งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ