Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

มุมคอมพิวเตอร์
บทความคอมพิวเตอร
Graphic Design
ภาษา ASP
ภาษา PHP
เช็คราคาคอมพิวเตอร์
ทิปคอมพิวเตอร
ศูนย์ข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ผลงานดีเด่น    # สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2553     # นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2554     # รางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ “หน่วยองค์การวิชาชีพ” 2 ปีซ้อน 2555-2556    # ผ่านการประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ. ปี 2556 ในระดับคุณภาพ ดีมาก      # นายธนชัย คงมั่น  นักศึกษาสาขางานเทคนิคยานยนต์ ระดับ ปวส.1  ผ่านการคัดเลือกโครงการฝึกงานต่างประเทศของ สอศ.ได้อันดับที่ 2 ของนักศึกษาทั่วประเทศ ไปฝึกงานที่ประเทศบรูไน ดารุสซาราม ปี 2556    # โล่ประกาศเกียรติคุณ “สถานศึกษาดีเด่นในการพัฒนา นวัตกรรมอาชีวศึกษา โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556”   # เกียรติบัตร “สถานศึกษาที่จัดทำรายงานผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางแก้ไขการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา มีคุณภาพดีเด่น  ประจำปีงบประมาณ 2556”     # ผ่านการคัดเลือก 20 ทีมสุดท้ายโครงการ “ปัญญาชนคนทำดี” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ ของมูลนิธิเอสซีจี บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) 2556    # ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีจัดทำโครงการถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน ภายใต้โครงการของคลีนิคเทคโนโลยี 2 ปีซ้อน 2555-2556 # สถานศึกษาจัดการอาชีวศึกษาะบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ระดับ 4 ดาว 2 โมเดล ประจำปีการศึกษา 2556 # ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงการต่างประเทศ โครงการอาสู้ Flood จำนวน 2 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2556 # สถานศึกษาคุณภาพระดับดีมาก ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปีการศึกษา2554-2555 # เชิญชม สกู๊บพิเศษ นศ ทวิภาคีของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)ออกรายการ เจาะใจ ร่วมกิจกรรม CSR กับ บริษัท ปูนซีเมนตืไทย SCG คืนนี้เวลา 22.00น. ช่อง 5
ประกาศผลสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรในตำแหน่งพนักงานราชการ รายละเอียดได้ที่นี่
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์และนักศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยฯ จัดโครงการ "ปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมายุ. ๘๘ พรรษา" ..... รายละเอียด
ทีมงานแนะแนวของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปุถัมภ์) ออกแนะแนวการศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษา เรียนอะไร อย่างไรให้ประสบความสำเร็จในชีวิต .....รายละเอียด
วันนี้ "วันพ่อแห่งชาติ" วันที่ 5 ธันวาคม 2558 นายประทีป จุฬาเลิศ. นำคณะผู้บริหาร,ครู,บุคลากรและนักเรียนนักศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ร่วมกิจกรรมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช "...รายละเอียด
อีกก้าวหนึ่งของความภาคภูมิใจในความสำเร็จ วันนี้ทีมงานของวิทยาลัยนำนักเรียน นักศึกษาร่วมการแข่งขัน ทักษะพื้นฐานของอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม 3 รายการ...รายละเอียด
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนของสัปดาห์ที่. 3 วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 21-22 พ.ย.2558 ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 3 แล้ว ทีมงานอันเข้มแข็งยังคงปักหลักปฎิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รายละเอียด
ผอ.ประทีป จุฬาเลิศ ร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาเทคนิคยานยนต์ ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) โครงการ "BMW Service Apprentice Program "...รายละเอียด
ผอ.ประทีป จุฬาเลิศ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการจัดกิจกรรมองค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคกลาง ของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์......รายละเอียด
วันนี้ 15 พ.ย.58 ผอ.ประทีป จุฬาเลิศ นำทีมงานถ่ายทำสารคดีข่าวของ สอศ. กระทรวงศึกษาธิการถ่ายทำข่าวสารคดี "โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ".....รายละเอียด
ผอ.ประทีป จุฬาเลิศตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตามนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดเล็กของรัฐบาล มีการให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า,ซ่อมรถยนต์,รถจักรยานยนต์, เครื่องจักรกลการเกษตร.... รายละเอียด
ผอ.กล่าวเปิดโครงการของชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์. "โครงการ O2O Marketing: Unilever Network" ซึ่งเป็นความร่วมมือกับบริษัทยูนิลิเวอร์ ประเทศไทย จำกัด รายละเอียด

วันนี้ทีมงานช่างยนต์และช่างอิเลคทรอนิกส์ ไปร่วมกิจกรรมการให้บริการด้านยานยนต์ ซ่อมรถยนต์และจักรยานยนต์และรับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส ์โครงการ "อำเภอยิ้ม" รายละเอียด
ทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ได้รับมอบหมายจาก สอศ. จัดนิทรรศการ เรื่อง "สถานศึกษาสีขาว"  รายละเอียด
ผอ.ประทีป จุฬาเลิศและทีมงานให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษเรื่อง "การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยฯ" ให้กับคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ จาก วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี รายละเอียด

ผลการประเมินภายนอกรอบสาม รายละเอียด

ใบรับรองการฝึกงานของนักศึกษาฝีกงานสามารถ Download ได้ที่นี่

ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมความรับผิดชอบ ต่อสังคม กระทรวงศึกษาธิการ ทำแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่นี่

 


โทรแจ้ง 1579

 
Free Clock  
Free Clock <

 

Web Design Factory
web-design-factory.net
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) เลขที่ 18 หมู่ที่ 2 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โทร. 034-277081 โทรสาร 034-277082 www.bkf.ac.th Webmaster:งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ